Bezpečnosť a ochrana osobných údajov na pracavnemecku.sk

Spoločnosť BIG MATE, s.r.o. (IČO : 50495011) ako prevádzkovateľ portálu pracavnemecku.sk sa v súvislosti s osobnými údajmi riadi platným zákonom na ochranu osobných údajov – 18/2018 Z.z. – ZÁKON o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plné znenie zákona : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

O čo vlastne ide?

V prvom rade ide o posilnenie práv návštevníkov webových stránok ohľadom ich súkromia. Kliknutím na webovú stránku odovzdávate niekoľko údajov priamo i nepriamo. Ak poskytnete vaše údaje a tie sú neskôr využité na nesúvisiace činnosti, napríklad posielanie rôznych ponúk, ide o porušenie zákona. Vy sa môžete brániť – napr. požiadať o vymazanie údajov. Sprísnili sa pokuty, ktoré možno uložiť za protiprávne konanie.

S týmto sa plne stotožňujeme, nikdy sme našich návštevníkov neotravovali nesúvisiacimi ponukami či nebodaj zneužili inak ich údaje. Práve naopak, my čelíme rôznym spamom, otravným telefonátom, naše emaily sa vyskytujú v rôznych databázach, dostávame nesúvisiace ponuky a podobne.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Ako pracujeme s osobnými údajmi?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak nám dáte váš osobný údaj na nejaký účel, použijeme ho len na daný účel, prípadne na účel s tým súvisiaci. V žiadnom prípade neposkytneme vaše údaje k zneužitiu či predaju.

Aké sú vaše práva ?

Práve na prístup k svojim údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Právo na prenositeľnosť údajov
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Kam putujú vaše osobné údaje ?

Do administrácie pracavnemecku.sk
Google Analytics – pre potreby štatistiky a marketingu
Facebook – pre potreby štatistiky a marketingu.
Mailchimp.com – pre potreby zasielania emailov

Samozrejme do daných systémov posielame len nevyhnutné údaje potrebné k daným činnostiam, na ktoré je zákonný dôvod alebo ste boli o spôsobe informovaný alebo dali svoj súhlas.

Každá naša činnosť smeruje k vašej spokojnosti. 

Ak môžeme pre vás urobiť viac, kontaktujte nás na info@pracavnemecku.sk

Tieto informácie platia od 25.9.2018